90 (212) 210 10 10

Bilgi ve Formlar

Bilgi ve Formlar

Gerekli Form ve Belgeler


 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


 • LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURU FORMU
 • ONAYLI LİSANS DİPLOMA FOTOKOPİSİ
 • ONAYLI LİSANS TRANSKRİPT FOTOPİSİ
 • ONAYLI NÜFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ / FOTOKOPİSİ
 • ASKERLİK DURUM BELGESİ
 • İKAMETGAH
 • KISA ÖZGEÇMİŞ
 • ÜÇ FOTOĞRAF (ARKASINDA ÖĞRENCİ ADI SOYADI VE BÖLÜMÜ YAZILI OLMALI)
 • ALES SONUÇ BELGESİ (TEZLİ PROGRAM BAŞVURULARI İÇİN)

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN FORMLAR


 1. Tezli Yüksek Lisans Etik İhlal Formu
 2. Tezli Yüksek Lisans Tez Dönemi Kayıt Yenileme Formu
 3. Tezli Yüksek Lisans Tez Öneri Formu
 4. Tezli Yüksek Lisans Tez Teslim Süreci
 5. Tezli Yüksek Lisans Tez Savunması Sınav Tutanağı
 6. Tezli Yüksek Lisans Tez Savunması Tez Değerlendirme Formu
 7. Tezli Yüksek Lisans Tez Yazım Kılavuzu
 8. Tezli Yüksek Lisans Tez Öneri Formu Eki
 9. Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Öneri Formu
 10. Tezi Tamamlanan Öğrenciler İçin Dilekçe Örneği
 11. Tez Teslim Formu

 

DOKTORA TEZİ İÇİN FORMLAR


 1. Doktora Tez Dönemi Kayıt Yenileme Formu
 2. Doktora Tez İzleme Jürisi Öneri Formu
 3. Doktora Tez İzleme Sınavı Değerlendirme Formu
 4. Doktora Tez Öneri Değerlendirme Formu
 5. Doktora Tez Öneri Değerlendirme Formu
 6. Doktora Tez Savunma Jürisi Öneri Formu
 7. Doktora Tez Savunması Jüri Tez Değerlendirme Formu
 8. Doktora Tez Savunması Sınav Tutanağı
 9. Doktora Tez Yazım Kılavuzu
 10. Doktora Yeterlilik Jürisi Öneri Formu
 11. Doktora Tez Öneri Formu Eki
 12. Tezi Tamamlanan Öğrenciler İçin Dilekçe Örneği
 13. Doktora Tez Teslim Süreci
 14. Doktora Yeterlilik Sınav Tutanağı
 15. Doktora Yeterlilik Sözlü Sınav Soruları Formu
 16. Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Soruları Formu
 17. Doktora Tez İzleme Sınavı İçin Başvuru Formu

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ İÇİN FORMLAR


 1. Tezsiz Yüksek Lisans Etik İhlal Formu
 2. Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Değerlendirme Formu
 3. Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Dönemi Kayıt Yenileme Formu
 4. Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Öneri Formu
 5. Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu

 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için lütfen TIKLAYINIZ. 

Öğrenci rehberine ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ. 

Apply Nişantaşı